3,9 hehtaarin kokoinen palsta Jalasjärvellä Kettukyläntien varressa. Palstalla on puustoa noin 510 m3, josta tukkia on noin 200 m3. Pinta-alasta taimikoita on 1,1 hehtaaria, Nuorta kasvatusmaetsää 1 hehtaari, Varttunutta kasvatusmetsää 0,7 hehtaaria ja uudistuskypsää 1,1 hehtaaria. Kasvupaikalta palstalla on 0,8 hehtaaria lehtomaista kangasta ja 3,1 hehtaaria tuoretta kangasta. Palstan lävitse kulkee Kettukyläntie. Palstalla sijaitsee liito-oravan pesäpaikka, joka tulee ottaa huomioon mahdollisissa metsän hakkuissa.

Palstalla on puustoa noin 510 m3, josta tukkia on noin 200 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 164-876-1-0