46,8 hehtaarin kokoinen metsätila Jalasjärven Vallinkylästä Kulmalantien varresta. Puustoa palstalla on arvion mukaan noin 3850 M3, josta tukkia on noin 1600 m3. Palstan pinta-alasta 5,3 hehtaaria on kitu- ja joutomaita, 13,2 hehtaaria taimikoita, 8,1 hehtaaria nuoria kasvatusmetsiä, 7,7 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja 12,5 hehtaaria uudistuskypsää metsää. Kasvupaikalta tuoretta on 5,3 hehtaaria, kuivahkoa 25,5 hehtaaria, kuivaa 10,7 hehtaaria. Palsta rajoittuu Kulmalan metsätiehen. Hakkuu ja hoito mahdollisuuksia palstalta löytyy. Kannattaa tutustua.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulmalan metsätie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulmalan metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myllynpaikat 164-416-878-6, osuuden suuruus 0,014852 / 0,500000 Vesialue 164-876-1-0, osuuden suuruus 0,014852 / 29,166200