Hyvin kasvava ja hyvällä sijainnilla oleva metsätila.

Hyvällä saavutetavuudella oleva metsätila Kurikan Jalasjärvellä.

Tila rajoituu länsirajaltaan Vähäkankaan metsäautotiehen.

Pinta-alasta 2,7 ha mäntyvaltaista avohakkuu kelpoista 04 kehitysluokan metsää. Kuviolla 4 lähteisyyttä keskellä kuviota lähellä tilanrajaa, jolla vaikutusta kuvion käsittelyyn.

Pinta-alasta 5,5ha T2 kehitysluokan taimikoita. Kuvio 3 vaatisi kiireellisen taimikonhoidon. Muilla taimikkokuvioilla on raivaussahatyöt suoritettu ja kuviot hyvässä kasvukunnossa. Taimikonhoidettujen osien kehitysluokka lähenee nuorta kasvatusmetsää.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Vähäkankaan metsäautotie, Yksityisen tiekunnan osakkaat. Voimassa oleva metsästysvuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vähäkankaan metsäautotie. Tieoikeus jossa oikeutettu: 164-406-6-81 KÄPYMÄKI ja rasitetut: 164-406-6-68 KURIKKAOJA, 164-406-6-97 KALLISRANTA

Osuus yhteisiin Ei ole