Erittäin puustoinen tila Tykköön kylän läheisyydessä. Tila sijaitsee peltojen ympäröimänä noin 100 metrin etäisyydellä Kuusijoen tiestä.  Metsäarvion mukaan tilan kokonaispuusto on 650 m3.  Puusto on hakattavissa olevaa uudistuskypsää kuusikkoa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 19.7. mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 181-417-876-1 Tykköön kylän vesialueet