Jämijärvelä kaksi määräalaa, jotka sijaitsevat vierekkäin.

Myytävässä metsässä on runsaasti hakattavaa: uudistuskypsää metsää on 4,2 hehtaaria ja varttunutta kasvatusmetsää on 5,2 hehtaaria. Nuorempia metsiäkin löytyy pastoilta: taimikkoa 0, 8 hehtaaria ja nuorta kasvatusmetsää 1,1 hehtaaria. Mustikkatyypin pohjaa on 5 hehtaaria, puolukkatyypin metsää 5,2 hehtaaria ja karumpaa 1,2 hehtaaria. 

Tarjoukset välittäjälle  12.1.2020

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tykköön kylän vesialue Nevapalsta