Jämsän Kuusjärvellä, kasvatusmetsävaltainen metsätila, jonka metsätien halkaisee luoden hyvät kulku- ja kuljetusyhteydet. Tämä tila myydään joko myydään joko yksin tai yhdessä naapuritilan kanssa, katso myös kohde 603773.
Tilalla on yksi pieni taimikkokuvio, yksi kuvio uudistuskypsää ja loppuosa on ensiharvennusikäistä metsää.
Tila sijaitsee Kuoreveden rantaosayleiskaavan alueella, jossa tila on pääosin M-aluetta, osa MY-2 aluetta.
Voit tehdä yhteistarjouksen molemmista tai pelkän erillistarjouksen tästä tilasta. Mikäli teet yhteistarjouksen naapuritilan kanssa, mainitse siitä trarjouksen lisätiedoissa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kuoreveden rantaosayleiskaava. Tilasta valtaosa on M aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Rannan puoleinen kulma on MY-2 aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla on ympäristöarvoja), jossa edellytetään MRL 128§:n mukaista lupaa (maisematyölupa)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasittee, ks. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ristellinsuontien tiemaksu 45€.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Tialla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin