Valtion tien varressa sijaitseva pieni määräala lähellä Riihimäen rajaa.

Määräala Janakkalan kunnan Tervakosken kylässä sijaitsevasta Putkisavi 2 -nimisestä kiinteistöstä Rn:o 1:581 (kiinteistötunnus 165-431-1-581). Määräalan pinta-ala on metsäarvion mukaan n. 5,6 hehtaaria. Määräala on kokonaisuudessaan metsämaata ja se rajoittuu Punkantiehen. 

Määräalan luoteispää rajautuu tontteihin. Päädyn maantien puoleinen rajapyykki löytyy, mutta toista kulmapyykkiä ei heinikosta varmuudella löytynyt. Toisen pyykin löytymättömyyden takia varmuudella ei pysty sanomaan, onko maantien vieressä oleva naapuri tehnyt rakennelmia omalle tontille, vai nyt myytävälle määräalalle. Kiinteistörekisterikartan mukaan osa rakennelmista on väärällä puolella rajaa, mutta kiinteistörekisterikartalla ei ole julkista luotettavuutta. Rajan oikea sijainti määritetään määräalan lohkomisen yhteydessä. 

Määräalan eteläpäässä on puistomuuntamo, josta ei ole merkintää rasitteen tai rasituksena kiinteistön rekisteriotteilla.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Alue jää Punkan yleiskaavaluonnoksen ulkopuolelle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön kohdistuu kiinnittämätön sähköinen panttikirja. Myyjä sitoutuu hakemaan yhteiskiinnityksen purkamista myytävän määräalan osalta.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Rajoittuu maantiehen

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin.