Reilun 30 hehtaarin suuruinen metsätila kolmostien kupeessa.

Janakkalan kunnan Melkkolan kylässsä sijaitseva Metsälohko -niminen kiinteistö Rn:o 2:66 (kiinteistötunnus 165-419-2-66). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 33,32 hehtaaria. Myytävä kiinteistö on kokonaisuudessaan metsämaata. 

Osa vesiuomista on kaivettua/perattua ojaa, osa luonnontilaista/luonnontilaisen kaltaista puronvartta. Ei merkintää erityisen tärkeistä elinympäristöistä Metsäkeskuksen kartta-aineistoissa (20.4.2021).

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella on vireillä Punkan osayleiskaavan laatiminen. Kaavaluonnoksessa kiinteistön kaava-alueelle sijoituva osa on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kiinteistö sijoittuu moottoritien melualueelle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

100.000 € suuruinen sähköinen panttikirja myyjän saajamerkinnällä. Siirretään ostajalla velkarasituksista vapaana kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta. Tieoikeus kiinteistön pohjoispäästä peltojen poikki. Ei tietä. Tieoikeutta haettu kiinteistön eteläpäästä moottoritien alitse, toimitus kesken. Moottoritien alikulussa ongelmia kuivatuksen kanssa. Tietoimituksen kustannukset jäävät ostajan maksettavaksi. Mahdollista hakea myös tietoimituksen peruuttamista. Kts. lisätiedoissa linkki MML:n toimitusmaksuihin. Tiemaksu Hallakorpi-Riihiviita n. 80 €/vuosi

Osuus yhteisiin Ei ole