Toivolantien varressa erittäin runsaspuustoinen tila tuottavalla lehtomaisella kangasmaalla. Uudistuskypsää kuusikkoa noin 4,3 ha ja loppuosa kasvatusmetsää, jossa harvennushakkuumahdollisuus. Puustoa noin 3100 m3. Tilalla laavu (kuviolla 11A).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hammaslahden osayleiskaava, kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Fingrid Oyj:n voimansiirtolinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 167-409-878-9 Venevalkamat, 2) Yhteinen maa-alue 167-409-878-10 Yhteiset saaret, 3) Yhteinen vesialue 167-876-1-0 Hammaslahden jakokunnan vesialue.