Kolmesta palstasta muodostunut metsätila, jossa mäntyvaltaista puustoa noin. 4150 . Puustosta pääosa varttunutta kasvatusmetsää. Tilalla on Jäsys-järveen rajoittuvassa Puuskanniemen palstassa kaksi kaavan mukaista rakentamatonta rantatakennuspaikkaa. Hyvät tieyhteydet.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava ja rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Osayleiskaavassa kaksi rantarakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuoden 2020 tiemaksut n. 150 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset