Suhmurassa Vehkapurontien varressa taimikkovaltainen tila lehtomaisella kangasmaapohjalla. Uudistuskypsää kuusikkoa vajaa neljä hehtaaria. Hyväkuntoinen tie tilan poikki. Puustoa noin 1400 m3

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Suhmuran osayleiskaavassa tila maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla metsälakikohteita noin 0,65 hehtaarin alalla (tuoreita lehtoja). Ks. liitekartta metsälakikohteista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Riisseläntie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.