Pieni kaksipalstainen metsätila Kiihtelysvaaran kirkonkylän lähellä. Puusto taimikkoa sekä nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää hyvillä maapohjilla. Puustossa on männikköä, kuusikkoa ja koivikkoa (myös energiapuuta). Kuviolla 4 ja 7 taimikonhoitotarve.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsästysvuokrasopimus Kiihtelys ry.:n kanssa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On