Puustoinen metsätila, jossa puustoa n. 1000 . Puustosta suurin osa on heti hakattavissa. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava, metsätalousaluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset