Myynnissä metsätila Okkola 167-423-11-4. Tilan pinta-ala on 151,72 hehtaaria. Kohde rajoittuu pohjoisessa Ilomantsin rajaan pohjoisessa ja Venäjän rajaan kaakossa. Hyvä metsätieverkosto. Opastus kohteelle on Mutalahden-Hoilolantieltä (nro 500), Tapiontien risteyksestä. Tilan kaakkoiskulma on rajavyöhykettä. Rajavyöhyke on merkitty maastoon ja kartoille. Rajavyöhykkeellä liikkuminen edellyttää lupaa Onttolan rajaviranomaisilta, pkr.joke@raja.fi, puhelin 029-541 2300.

Syrjäranta 167-423-4-31. Pinta-ala 5 hehtaaria. Helmikuussa 2020 tehdyn metsäarvion mukaan tilalla on puuta yhteensä n. 324 m3, josta tukkipuuta on n. 100 m3. Arvioitu metsätalousarvo on n. 10 700 euroa. Tilalla on rantarakennuspaikka jonka arvioitu arvo on n. 5 000 euroa. Arvioitu arvo yhteensä n. 15 700 euroa.

Arvioitu kokonaispuusto 25.2.2020 päivätyssä arviossa on n. 17 500 m3, josta tukkipuuta on n. 3 000 m3. Tilan arvioitu metsätalousarvo on n. 398 000 €. Taimikot ja ensiharvennuskuviot ovat raivauksen tarpeessa. Puusto on tällä hetkellä erittäin hyvässä arvokasvun vaiheessa. Pinta-alasta varttuneita kasvatusmetsiä on n. 96 hehtaaria ja nuoria kasvatusmetsiä n. 25 hehtaaria. Varttuneita taimikoita on noin 15 hehtaaria ja uudistuskypsää, heti hakattavissa olevaa metsää noin 5 hehtaaria.

Tilalla on vuonna 1986 valmistunut kuivan maan mökki jolla ei ole markkina-arvoa.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

MMLm/4428/423/2010

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hyvät tieyhteydet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuuksia yhteisiin vesialueisiin.