Pieni erittäin puustoinen ja hyväkasvuinen määräala maantiehen rajoittuen. Maapohja lehtomaista kangasta, puusto (yli 1000 m3) tiheää varttunutta kasvatusmetsää, kuusikkoa. Jyrkkä rinne vaikeuttaa korjuuta. Määräala Korpiseläntien länsipuolella oleva palsta.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Tuupovaaran itäisen osakaskunnan vesialueeseen ja venevalkamaan.