Korpijärveen rajoittuva hyvät kasvumaat sisältävä metsätila, jossa kuusivaltaista puustoa n. 5400 . Puusto valtaosin varttunutta kasvatusmetsää. Myyjä pidättää itselleen n. 2,4 ha määräalan, jossa tilan rakennuspaikat ja rakennukset.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tynkä-Korpiselän osayleiskaava. Kaavassa suurin osa tilasta MU-merkinnällä (ulkoilun ohjaamistarve).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kiinteistörekisterin mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteristä ilmenevät pinta-alan mukaisesti.