Hyvässä arvokasvussa oleva kahden palstan metsätila. Kasvupaikat tuoretta- ja kuivahkoa kangasmaata tai suota. Kokonaispuusto 4861m3, puuston laatu on hyvä. Suuremmalle palstalle tulee tie keskelle ja pienempi palsta on tien läheisyydessä. Taimikot ovat täystiheitä ja hyvälaatuisia. Taimikoissa on sahauksen tarve. 10 vuoden laskennallinen kasvu 2368m3, josta tukin osuus 1337m3. Varttuneet metsiköt ovat hyviä kasvatuslannoitus kohteita.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M alue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote