Alavissa Selkosenlammentien varressa kaksi vierekkäistä metsätilaa kasvavilla kangasmaapohjilla. Metsän pinta-alasta noin puolet on varttuneita havupuuvaltaisia sekametsiä, loppuosa kookkaita, täystiheitä taimikoita ja nuoria metsiä. Puustoa noin 3460 m3. Erinomainen metsätieverkosto.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Heinävaaran osayleiskaava (167-V270415Y42) kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) sekä Joensuun seudun yleiskaava (167-V21208Y12) kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Selkosenlammen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 167-410-876-1 Heinävaaran osakaskunta, 2) Yhteinen vesialue 167-413-876-1 Kiihtelyksen kalaveden osakaskunta ja 3) Yhteinen maa-alue 167-413-878-2 Venevalkama.