Joroisissa Kuvansissa oleva 1,0 ha:n metsätila.

Joroisissa Kuvansissa osoitteen Kuvansintie 5 kohdalla oleva 1,0 ha:n metsätila. 

Tilan maapohja on ravinteisuudeltaan lehtoa ja lehtomaista kangasta. Osalle entistä peltoa on istutettu 70-luvulla koivikko ja tilan Kuvansintien puoleinen reuna on metsittynyt luontaisesti. Tilalla on koivuvaltaista puustoa noin 250 m3, joka on metsänhoitosuositusten mukaan kokonaan heti hakattavissa. Asemakaavasta johtuen, hakkuu edellyttää maisematyölupaa. Tilalle on tieoikeus. 

Hintapyyntö on 10 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 1.7.2021 klo 15.00 mennessä. 

 

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Noin puolella kiinteistön alueesta on voimassa asemakaava, jossa kiinteistön asemakaavoitettu alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnöillä M ja puistoalueeksi kaavamerkinnällä VP. Metsänhakkuu ja muu maisemaa muuttava toiminta asemakaava alueella edellyttää maisematyölupaa. Lisäksi kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M ja luo. Alue on tosiasiallisesti entistä peltoa johon on istutettu koivikko ja alueen itäpää on luontaisesti metsittynyt.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön ei kohdistu rajoitteita eikä rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 5 m leveä tieoikeus 000-2007-K25516 kiinteistöjen 171-402-13-291 Sannala, 171-402-13-293 Uutela ja 171-402-13-402 Koivurinne kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteeseen kuuluu osuus Sysmäjärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-10-1.