Joroisissa Huutokosken ja Maaveden välissä oleva metsätila.

Joroisssa Vättiläntien ja Tuomipurontien risteyksen maastossa oleva 9,054 ha:n kokoinen metsätila. 

Tilan maapohjista noin 5 ha on lehtomaista kangasta ja loput pinta-alasta on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Soita pinta-alasta on noin 1 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 150 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,6 m3/ha/v. Tilalle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. 

Hintapyyntö on 55 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 4.11.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön ala on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu rasitteita eikä käyttöoikeuden rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä, veloista ja vastuista vapaana

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kirjattu kiinteistörekisteriin tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Huutokosken osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-5-1 ja Maaveden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-15-2