Joroisissa Ryyhtölässä oleva metsätila !

Huom! Kiinteistön alueelle on suunnitteilla Fingrid Oyj:n toimesta linjakanavan laajennus, jossa voimalinjakanava levenee nykyisestä noin 40 m itään.

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohd...

 

Joroisissa Ryyhtölässä Hallamäentien ja Ryyhtöläntien risteysten maastossa oleva metsätila. 

Tilan maapohjista noin 12 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 11 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 4 ha on kuivahkoa kangasta. Suota tilan pinta-alasta on noin 4 ha.  Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 4600 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 450 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,6 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus on kunnossa. Kiinteistön pinta-alasta valtaosa on pohjavesialueella. 

Lisäksi kiinteistöllä on arvoton noin 35 m2 kokoinen mökki ja noin 12 m2 kokoinen varastorakennus. 

Hintapyyntö on 160 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 26.10.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavassa kiinteistön voimalinjakanava ja kanavan itäpuolinen alue on kaavassa merkitty metsätalouskäyttöön kaavamerkinnällä M-1 ja alue on merkitty pohjavesialueeksi. Voimalinjakanavan länsipuoli on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Fingrid Oyj:n ja Imatran Voima Oy:n voiman- ja tiedonsiirtolinjat Y2000-40570 ja Y2000-41559 ja Matkus-Hallamäki yksityistien osakkaiden tieoikeus ja Ryyhtölän yksityistien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2006-K5708.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2006-K1676 Matkus-Hallamäki yksityistiehen, 12 m leveä tieoikeus 000-2006-K5708 Ryyhtölän yksityistiehen, 4 m leveä tieoikeus kiinteistön 171-404-5-126 Uusi-Puistola kautta, 4 m leveä tieoikeus 000-2017-K49754 kiinteistön 171-404-5-132 Paavola kautta ja 4 m leveä tieoikeus 000-2017-K49868 kiinteistön 171-404-5-150 Lammenpää kautta. Lisäksi kiinteistöllä on venevalkamaoikeus 000-2009-K4013 kiinteistön 171-404-5-132 Paavola alueella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Sysmäjärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-10-1 ja osuus Maaveden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 593-876-15-2.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta