Joroisissa Niittypurolla oleva metsätila. 

Joroisissa Niittypurolla oleva 8,2 ha:n metsätila. 

Tilan maapohjista noin 4 ha on lehtomaista kangasta, noin 2 ha on tuoretta kangasta ja noin 2 ha on kuivahkoa kangasta. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 550 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,0 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja oikeus ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 45 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 6.2.2020 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kauapn kohteena olevaan kiinteistöön ei kohdistu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 8 m leveä tieoikeus kiinteistöjen 171-415-6-80 Huutokivenmetsä, 171-415-6-92 Perintömaa, 915-414-2-1 Louhikko, 915-414-2-141 Niittypuro ja 915-414-5-110 Nurkkala kautta ja 8 m leveä tieoikeus 000-2019-K46026 kiinteistöjen 915-414-5-54 Sahi ja 915-414-5-110 Nurkkala kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.