Joroisissa Katajamäessä olevat kaksi metsätilaa !

Joroisissa Katajamäessä Keskitalontien ja Valkeamäentien maastoissa olevat kaksi metsätilaa, joiden pinta-alat ovat yhteensä 38,51 ha.

Tilojen maapohjista noin 14 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota, noin 18 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 2 ha on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta vastaavaa suota. Soita on yhteensä noin 7 ha. Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa noin 4000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1350 m3. Nykypuuston kasvu on 10,9 m3/ha/v. 

Tiloille on tieoikeus mutta valtaosalta tosiasiallinen tieyhteys puuttuu. Kiinteistöllä Louhela 13:119 on noin 4,3 ha istuttamattomia hakkuuaukkoja.

Hintapyyntö on 125 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 26.8.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen alueet ovat kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä Louhela on Vuorilammen rantaviivaa noin 425 m. Mahdollinen rantarakentaminen tapahtuu poikkeamisluvalla. Mahdollisen poikkeamisluvan saantia ei ole selvitetty, eikä mahdollisen rantarakennusoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä Virpelä 37:6 rasittaa Fingrid Oyj:n tiedon ja voimansiirtolinjat Y2000-41735 ja Y2000-42194 ja voiman- ja tiedonsiirtolinja 000-2015-K23622 ja kiinteistöjen 171-405-37-7 Hepolampi ja 171-405-37-11 Petäjäselkä 5 m leveä tieoikeus 000-2018-K7925. Kiinteistöä Louhela rasittaa Keskitalon yksityistien osakkaiden 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K4446 ja kiinteistön 171-405-36-12 Natula 6 m leveä tieoikeus 000-2006-K4471.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevia kiinteistöjä rasittaa kiinnitys. Kiinnityksen kuolettamista on haettu käräjäoikeudesta 4.2.2020. Kauppa tehdään sen jälkeen kun kiinnitys on kuoletettu. Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Virpelä 37:6 on 5 m leveä tieoikeus 000-2018-K7925 kiinteistön 171-405-37-9 Rajatalo kautta. Kiinteistöllä Louhela 13:119 on 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K4446 Keskitalon yksityistiehen ja 6 m leveä tieoikeus 000-2006-4471 kiinteistön 171-402-13-118 Ahopelto kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteilla on osuus Kuputin osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-405-876-7 ja Sysmäjärven osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-10-1.