Hyvä puustoinen ja loistavalla sijainnilla oleva reilunkokoinen metsätila.  Kasvavilla maapohjilla on puustoa noin 5800 m3, joista suurin osa varttuneissa kasvatusmetsissä.  Tie kulkee tilan halki.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, talousveden ottaminen

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 81-876-1-2 Kirkkolan osakaskunta (172-876-1-3)