Valtaosin uudistuskypsiä ja kuivahkon kankaan männiköitä käsittävä metsätila Kopravaarassa. Kokonaispuusto noin. 1680m3, josta tukin osuus 56 %. Kiinteistö rajoittuu Kotalampi- nimiseen vesistöön. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollinen rantarakentaminen poikkeamisluvalla

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasite, Katso kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote, Hovisuon yksityistie, tiemaksu 24,20€/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote