Asiakkaani etsii Juuan kunnasta Paalasmaan kylästä metsätilaa. Ostettavan tilan on täytettävä seuraavat kriteerit:

- kiinteistöstä on laadittu ajan tasainen tila-arvio

- pinta-ala on vähintään 10 ha

- keskipuuston määrä on yli 80 m3/ha

- kasvupaikkatyypit ovat pääosin tuoreita kankaita

- kohteelta löytyy metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä tai muita monimuotoisen metsäluonnon tunnusmerkkejä

Myyjälle tulevat kulut:

- Tila-arvion laadinta Metsänhoitoyhdistyksen hinnaston mukaisesti

- Kaupan vahvistajan palkkio 120€

- Mahdollinen lohkomiskulu määräalan kaupassa.

Ostaja maksaa toimeksiannon välityspalkkion, lainhuudatus maksun, sekä varainsiirtoveron, joka on 4 % kauppahinnasta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön täytyy oilla metsätalousaluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ostettavalla kiinteistöllä ei saa olla rajoituksia tai merkittäviä rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö ostetaan rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ostettavalla kiinteistöllä on oltava tieoikeus

Osuus yhteisiin Ei ole