Hoidettu määräala Raholanvaarassa. Kokonaispuusto 1571m3. Kasvupaikat pääosin kuivahkoa kangasmaata.  Tie kulkee palstan nurkan läpi. EI hakkuu tai hoitorästejä. Taimikko/nuoret kasvatusmänniköt säästyneet hirvituhoilta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksua ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole