Kovilla, suhteellisen rehevillä pohjilla oleva metsätila Paalasmaan pääsaaressa. Kokonaispuusto 1680m3. Taimikot täystiheitä ja hyvälaatuisia. Pidemmissä taimikoissa on osittainen hoitotarve.  Kiinteistölle on hyvä tieyhteys. Myyjä pidättää karttaliitten mukaisen määräalan noin. 11,9 ha. Laskennallinen kasvu noin 6m3/ha/v

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Maa- ja metsätalousalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 65 e/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote