Kovilla ja hyvillä pohjilla oleva määräala Paalasmaan pääsaaressa. Kokonaispuusto 821m3. Taimikot täystiheitä ja hyvälaatuisia. Pidemmissä taimikoissa on osittainen hoitotarve.  Määräalalle on hyvä tieyhteys. Laskennallinen kasvu noin 6m3/ha/v.  Metsälain- ja muita arvokkaita elinympäristöjä kuvioilla  10, 11 ja 16

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Maa- ja metsätalousalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 50e/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote