Juupajoen Petääjärvellä myytävänä runsas ja hienopuustoinen metsätila. Tilan metsäpinta-ala on metsäarvion mukaan 33,3 hehtaaria ja kokonaispuusto 6480 m3.
Uudistuskypsää metsää on tilalla noin  9,3 hehtaaria / 2810 m3. Kasvatusmetsissä harvennustarpeita ja hakkuumahdollisuuksia. 
Tila muodostuu kahdesta erillisestä palstasta. Tilalla on kulkuyhteydet kunnossa, isomman palstan läpi kulkee Patuniementie ja pienempi rajautuu Valkeajoentiehen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla tilan aluetta on voimassa oleva Juupajoen rantayleiskaava. Tilalla olevat kaavan alueet ovat M-aluetta. Rakennuspaikkoja ei ole kaavassa osoitettu.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Isompaa palstaa rasittaa Patuniemen metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isommalle palstalle Patuniementieltä, tiemaksu luokkaa 70€.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin.