Kolmen metsätilan kokonaisuus Juvalla. Tarjoukset voidaan esittää myös kaikista kiinteistöstä erikseen. Myyjä päättää kauppatavan saamiensa tarjousten perusteella.

178-435-3-50 Lisäreijola: Kettulan alueella hyvänkokoinen ja runsaspuustoinen metsätila, yht. 40,63 ha. Juvan kunnan laatimassa yleiskaavassa kiinteistön alueella on varaus t res eli teollisuusaluevaraus.  Uusi vt 5 linjaus sekä siihen kuuluvat liikennejärjestelyt eivät kohdennu tähän kiinteistöön.

178-453-7-34 Harjulanmetsä: Pakinmaalla, Salonperän tien varressa "puhdas", runsaspuustoinen metsätila 25,48 ha.

178-450-4-17 Välimaa: Tuhkalan ent. koulun vieressä Saarijärven rantaan rajoittuva 0,9231 ha:n suuruinen hyväpuustoinen palsta. Yleiskaavan mukaan ei rantarakentamisoikeutta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Lisäreijola:: kaavamerkintä T res eli teollisuus ja varastoalue. Alue toteutetaan, mikäli ensisijaisia alueita ei saada käyttöön, tai nämä alueet täyttyvät ennen tavoitevuotta. Lisätietoja Juvan kunta tekninen osasto. Harjulanmetsä: kaavamerkintä M eli maa- ja metsätalousalue jossa kaava ei ole oikeudvaikutteinen. Välimaa:kaavamerkintä M-1 ja M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Välimaa -kiinteistö rajautuu Saarijärven rantaan. Kaavassa ei ole määritelty rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet palstoille kunnossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia. Lisäreijola palstalla lisäksi osuus yhteiseen maa-alueeseen 178-435-868-1 Sorapalsta, osuus 0,0343/0,1718, pinta-ala 1,30 ha.