Hyvällä sijainnilla oleva, helposti saavutettava palsta, soveltuu erinomaisesti vaikka aloittelevalle metsänomistajalle tai polttopuun tarvitsijalle.

Levänomaisentien varteen rajoittuva, hyväpuustoinen palsta. Monimuotoinen, hoidettu puusto jossa jonkin verran vaikka heti hakattavaa puustoa. Metsäautotie johtaa lisäksi palstan keskelle jolloin hakkuut ja hoitotyöt mahdollista suorittaa myös sulan maan aikana.

Tarjoukset tästä kohteesta viimeistään 15.11.2020 joko sivuston linkin välityksellä tai os. Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Kimmo Asikainen, Väätäisentie 5, 51900 JUVA.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Juvan kunnan laatima yleiskaava, kohteen kaavamerkintä M eli maa- ja metsätalousalue jossa kaava ei ole oikeusvaikutteinen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hirvisuon metsätien osakkailla kulkuoikeus metsätietä pitkin. Kotikulma 4:7-kiinteistöllä tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hirvisuon metsätie. Kohde rajautuu yhdeltä sivulta Levänomaisentiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus 178-449-876-3 Härkölän osakaskunta.