Saimaan rantaan rajoittuva reilunkokoinen metsätila Luontarin vesistöalueella. Rakennusoikeus yhdelle loma-asunnolle.

Juvalla, Luonterin vesistöalueen "kainalossa" metsätila, pinta-ala 42,94 ha (kiint.rekisteri), metsäarvion yhteydessä pinta-alaksi laskettu 45,3 ha.  Saimaan länsirantaa yli 500 m johon yleiskaavan perusteella mahdollista rakentaa yksi loma-asunto. Sijainti erinomainen, yleinen tie menee palstan lävitse sekä lisäksi oma metsätie johtaa palstalle. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Juvan kunnan laatima ns. Luonterin yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennusoikeus yhdelle loma-asunnolle. Rakentaminen kaavamääräysten ja Juvan kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Maksimi rakennusoikeus 250 m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälakikohteita joissa voimassa oleva ympäristötukisopimus (lakkaa 30.9.2020). Sopimus voidaan uusia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie johtaa pasltan lävitse. Metsäautotie palstalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus.