Mäntyvaltainen tila, varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää. Ei rakennuksia.

Kaiturintien halkoma tila. Kasvupohjasta suurin osa tuoretta kangasta, loput kuivahkoa kangasta tai sitä vastaavaa suota.
Päätehakkuuikäinen metsä on kuusta, varttuneessa kasvatusmetsässä pääpuulaji on mänty. Nuoresta kasvatusmetsästä on n. 9 ha rauduskoivikkoa, loput hieskoivua ja mäntyä. Tilalla on tehty vuonna 2017  tuhka- ja kasvatuslannoitusta. 

Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 4072 € ja kuution hinnaksi n. 38,2 €. Puuta tilalla on n. 106 m3/ha. Puustosta on tukkeja n. 24 %. 

Hyvässä arvokasvussa oleva tila, ei rakennuksia eikä rakennuspaikkoja.

Tarjoukset 16.12. klo 15 mennessä. Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaiturin metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaiturin metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Vehkalahden osakaskunnan yhteinen vesialue 204-876-5-0