Lähdetkö Kaavinjärvelle vai Rikkavedelle? Hulppeat vesistöt molemmin puolin. 
Varttunutta kasvatusmetsää ja rantarakennuspaikka.

Samassa paketissa rantarakennuspaikka ja metsätila, jossa koko kesä ei mene taimikonhoitotöissä. Kuusivaltainen puusto on lähes kokonaan varttunutta kasvatusmetsää, joka on järeytymässä arvokkaaksi tukkipuuksi. Puusto keskimäärin n. 156 m3/ha. Kasvupohja lehtomaista- tai tuoretta kangasta. Tilalle on tehty äskettäin tie, joka ulottuu tilan keskiosaan asti. 

Kaavaan on merkitty yksi rakennuspaikka loma-asuntoa varten. Rannan suunta lounaaseen. 

Tarjoukset 1.10. klo 12 mennessä, kiitos.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavinjärven - Rikkaveden ympäristön osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukaan rannassa on RA-alue yhtä loma-asuntoa varten. Rakennusoikeus kerrosala 200 m2, mikä sisältää loma-asunnon, saunan ja tarpeelliset talousrakennukset. Ks. liite kaavamääräyksistä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus 12 m leveänä tilojen Lamminsuo 7:12, Karjula 7:13 hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, ks. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Luikonlahden osakaskunnan yhteinen vesialue 204-408-876-1 ja Luikonlahden jakokunnan yhteinen maa-alue 204-408-878-6