VARTTUNUTTA KASVATUSMETSÄÄ MELKEIN KOKO TILA

Varttunut kasvatusmetsä on  pääasiassa kuusta ja rauduskoivua, nuori kasvatusmetsä hieskoivua. Taimikoita ei ole ollenkaan.  Koko kasvupohja  on lehtomaista kangasta - täällä on hyvät edellytykset puiden nopealle kasvulle. Vanhin puusto on  n. 38 vuotiasta. Terveyslannoituksen tarvetta. Kuviolla 2  (0,1 ha) lähteen vuoksi  rajoituksia metsänkäsittelyssä. Tämän kuvion puusto ei ole mukana tilan kokonaispuustossa.

Tilan puusto 113 m3/ha, puustosta tukkeja n. 18 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3 247 € ja puun hinnaksi n. 28,7 €/m3.

Tarjoukset 22.5. klo 12 mennessä, kiitos.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Fingridin voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kirjallinen panttikirja määrältään 8400 €, ei ole velan vakuutena, luovutetaan ostajalle kaupantekotilaisuudessa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Syrjäjoen (59:3), Räsälän (11:16) ja Ojalan (23:73) tilojen kautta, ks. liitteenä olevat kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta. Tietä ei ole perille saakka tätä kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus Maarianvaaran osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 204-876-1-0, 607-876-1-0 sekä Maarianvaaran jakokunnan yhteisiin maa-alueisiin, 204-878-1-0