Puusto taimikoista varttuneeseen kasvatusmetsään, hyvä metsätie tilan halki, ei rakennuksia

Kuusivaltainen tila. Rehevät, tuottavat (OMT, MT) kasvupohjat. Tilalla on tehty 2017 terveyslannoitus 6,8 hehtaarilla. 

Tilasta 1/3 on nuorta kasvatusmetsää, 1/4  varttunutta kasvatusmetsää, aukon viljelyn jälkeen taimikoita reilu kolmannes. Uudistuskypsää männikköä on 0,3 ha. Osa varttuneesta kasvatusmetsästä uudistuskypsää lähitulevaisuudessa. Myyjä mätästää kuvion 2 (1,8 ha) omalla kustannuksellaan, ostaja vastaa muista uudistamiskustannuksista.

Puuta tilalla on noin 60 m3/ha (puusto jaettuna tilan pinta-alalla). Puustosta on tukkeja noin 27 %. Lähtöhinnalla tilan hehtaarihinnaksi tulee noin 2420 € ja kuution hinnaksi taimikoiden määrästä johtuen noin 41 €.

Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 26,02 ha. Metsänarviossa tilan pinta-alaksi on saatu 25,6 ha. Ero voi johtua esim. mittavirheestä tilaa muodostettaessa, vääristymästä kartalla tai inhimillisestä virheestä.  

Tarjoukset 28.10. klo 15 mennessä. 
Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Pölylän yksityistie, tieoikeus tilan Vihtakorpi, kt. 204-415-4-29 hyväksi. Boliden FinnEx Oy:n malminetsintäalue (000-2020-K17375) Losomäki. Vuotuinen korvaus 15,04 ha * 20 € = 300,80 €. Lupapäätös on 31.1.2019 ja se on voimassa neljä vuotta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja 20 000 €, joka on myyjän hallussa eli tarkoittaa sitä, että se ei ole velan vakuutena. Ostaja saa päättää, siirretäänkö panttikirja hänelle vai kuoletetaanko. Siirrosta aiheutuvat kulut maksaa ostaja, kuoletuksesta myyjä.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vehkalahden osakaskunnan yhteinen vesialue 204-876-5-0