Metsäpalsta harjumaisemassa, maantien varressa!

Himangan Pöntiössä metsäpalsta 21,0 ha (määräala tilasta 208-433-7-122).  Metsäpalsta sijaitsee noin 4 km Himangan keskustasta, lähellä Pöntiön kylää.  Kohde on Pöntiötien varressa, tien molemmin puolin.  Metsäalasta puolet on varttuneita taimikoita (hyvässä kasvussa olevia) ja lähiaikana taimikonhoitotyöt ajankohtaisia (voi hakea kmr-tukea). Puustot ovat varttunutta ja uudistuskypsää metsää. Puustoa on metsäarvion mukaan noin 820 m3, hakkuumahdollisuutta harvennus- ja päätehakkuukohteilla.  
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa (kuvion 28 varastopaikan kohdalla) on opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Voimalinja alueen poikki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana.