Kohde sijaitsee hyvällä sijainnilla Kaalikorven metsätien varressa. Kokonaispuusto Mhy Pyhä-Kalan arvion mukaan noin 3600 m3, josta tukkia noin 540 m3. Puustot enimmäkseen kehitysluokkaa 02 ja 03, avonevaa on noin 17,5 ha. Kohteella merkittävästi harvennusmahdollisuuksia viiden vuoden sisällä. Iso osa puustosta on korjattavissa kesäleimikkona. Rämekuvioilla on  ojitustarpeita. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 100000,00 euroa / tarjous. Tarjoukset 7.12.2021 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite Kaalikorven metsätiestä

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Kaalikorven metsätiehen

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuutta ei myydä