Metsät jakautuvat pääosin kehitysluokkiin T1, 02 ja 03. Palstalla on n. 6,6 ha hakattua aluetta, jossa metsän uudistamistyöt on tekemättä. Kohde sijaitsee hyvällä sijainnilla. Takametsän metsätie kohteen läpi. Kohde rajautuu myös Kytöläntiehen. Määräala on mukana myös yhteishankkeessa jossa tilan Piikkilä itärajaa pitkin tehdään metsätie (kustannusarvio n. 1000 + alv). Sopimus siirtyy uudelle omistajalle. Taimikoissa on tehty isolla osalla varhaishoitoja mutta töitä riittää myös tulevaisuudessa. Harvennuksia palstalla on tehtävissä reilut 20 hehtaaria viiden vuoden sisällä. Kitumaan kallioisilla alueilla voi olla virkistysarvoa. Kuviolle 53 on tulossa sähkölinja. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 120000,-/tarjous. Tarjoukset 24.5.2021 mennessä. Lisätietoja metsäarviosta Petri Kauppinen 044 3460184

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteet metsäteistä, Kulkuoikeudet ja puutavaran varastointioikeus naapurikiinteistöille (kts kiinteistörekisterikartta)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuuksia ei myydä