Reilun kokoinen metsätila kahdessa eri palstassa, molemmissa  hyvillä tieyhteyksillä. Tilan puustot ovat hoidettuja ja harvennettuja: jatkossa odotettavissa puuston kuutiomäärän ja arvon  hyvää  kasvua.  Talouskäytön ohella vaikkapa  erähenkiselle omistajalle tukikohta Laipanmaan  portilla, sähkölinja kulkee tilan mailla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa merkityt tieoikeudet. Kuviolla 26 on metsänuudistamistyöt vielä tekemättä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Taipaleentien , Kulovuorentie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 211-876-1-2 Saksalon osakaskunta