Metsätila Toivakantien varrella. Kuusivaltaista puustoa n. 1450 m3. Nykypuuston kasvu 5,8 m3/ha/v. Maapohjat pääosin tuoretta kangasmaata. Taimikoita on 6,8 ha, nuorta kasvatusmetsää 2,1 ha, varttunutta kasvatusmetsää 1,4 ha ja uudistuskypsää metsää 3,3 ha. Heti hakattavaa puustoa löytyy. Taimikoissa hoidon tarvetta.
Kiinteistöllä on purkukuntoisia rakennuksia.

Tarjoukset 16.6.2021 klo 15.00 mennessä välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: aura.heikura (at) metsatilat. fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Ostaja voi tarjota enemmän tai vähemmän kuin hintapyyntö.
Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita Solkeen metsätie (Y2000-40333) leveys 12 m, Tiiholan yksityistie (000-2006-K3149), tieoikeus (000-2016-K008965) leveys 4 m

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Toivakantie on yleinen tie, Solkeen metsätie, ei tiemaksua

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen vesialue 213-876-2-1 Länsi-Puulan osakaskunta