Taimikkovaltainen metsätila hyvällä tieyhteydellä.  Mäntyvaltaista puustoa noin 1150 m3. Nykypuuston kasvu noin 5,5 m3/ha/v. Maapohjat tuoretta kangasta  tai vastaavaa suota 7,4 ha, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota 5,9 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota 5 ha. Taimikoista 6,4 ha kehitysluokkaa T1 ja 2,1 ha T2. Nuorta kasvatusmetsää 3,3 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 6,8 ha. Taimikoissa osittain hoidon tarvetta.

Tarjoukset 28.6.2021 klo 15.00 mennessä välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: aura.heikura (at) metsatilat. fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Ostaja voi tarjota enemmän tai vähemmän kuin hintapyyntö.
Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Palijärven rantaa noin 240 m, ei rantarakennusoikeutta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita: Hirvikankaan metsätie, leveys 12 ja 10 m ja Haapala 5:6 tieoikeus leveys 5 m

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vehkokankaantie ja Hirvikankaan metsätie, tiemaksu 25 € vuonna 2020.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen maa-alue 213-401-878-1 Vesijättöpalsta, yhteinen vesialue 213-876-5-0 Luusniemen itäinen osa-kaskunta, yhteinen maa-alue 213-878-2-0 Maa-alue ja yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta