Pienehkö puustoinen metsätila, jossa yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka Kaijanlammen rannalla. Puustoa n. 750 m3. Maapohja tuoretta kangasta.

Tarjoukset 22.4.2020 klo 15.00 mennessä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Synsiönjärven ja Kaijanlammen rantayleiskaava (213-Y201014617). Rannassa yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Muuten tila on kaavassa merkitty maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Metsänkäsittelyssä noudatettava Tapion antamia metsänhoitosuosituksia ja rantametsien käsittelysuosituksia. Ei maisematyölupavaatimusta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavassa määritelty rakennusoikeus on enintään 250 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

* yhteinen maa-alue 213-432-878-1 Venevalkama * yhteinen maa-alue 213-432-878-2 Myllypalsta * yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakas-kunta * yhteinen vesialue 213-876-33-1 Synsiönseudun osakas-kunta