Metsätila Hokassa Ukonniementien varrella. Puustoa noin 1730 m3. Nykypuuston kasvu metsämaalla noin 11.7 m3/ha/v. Monipuolinen puusto ja kehitysluokkajakauma. Maapohjista noin 41 % on lehtomaista kangasta tai vastaavaa suota, tuoretta kangasta tai vastaavaa suota on noin 27 &, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota on non 7 %, kuivaa kangasta tai vastaavaa suota 15 % ja kitumaata 10 %.
Kiinteistöstä on aiemmin myyty Ukonniementien eteläpuolella oleva palsta (määräala), mitä ei ole vielä erotettu myytävästä kiinteistöstä.
Puulan alueen osayleiskaavassa on määritelty kiinteistölle yksi vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikka Hallammen etelärannalle.

Tarjoukset 17.8.2021 klo 15.00 mennessä välittäjälle: ​ a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,   b) sähköpostitse: aura.heikura (at) metsatilat. fi  tai   c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä. Ostaja voi tarjota enemmän tai vähemmän kuin hintapyyntö.
Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Puulan alueen rantaosayleiskaavassa määritetty yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka. Pääosin kohde on kaavassa M-aluetta. Metsän käsittelyyn ei tarvita maisematyölupaa M-alueella.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Hallammen rannassa on yleiskaavan mukaan vakituisen asuinrakennuksen rakennusoikeus.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

maantien suoja-alue (000-2006-K31231) ja 6 m leveä tieoikeus Ylätalo kiinteistölle (000-2020-K1125). Muut kiinteistörekisteriotteessa merkityt rasitteet kohdistuvat aiemmin myytyyn määräalaan.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ukonniementie on yleinen tie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen maa-alue 97-424-878-9 Yhteiset saaret, yhteinen vesialue 213-876-26-1 Ukonniemi-Väisälä osakaskunta ja yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta