Puustoinen määräala metsää Kankaanpäässä

Myytävä kohde on pääosin rehevää mustikkatyypin kasvupohjaa. Tilalla on uudistukypsää metsää 2,3 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 2,2 hehtaaria ja nuorta kasvatusmetsää 0,5 hehtaaria. Päätehakkuukuviot ova kuusikoita ja kasvatuskuvioilta löytyy runsaasti myös koivua. 

Metsäpalstan lisäksi on mahdollisuus ostaa tilaan kuuluva erillinen 0,6 hehtaarin peltopalsta. 

Tarjoukset välittäjälle viimeistään 16.6.2020

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mudanottopaikka 214-425-878-4