Pitkään lähes luonnnontilassa ollut erittäin puustoinen metsämääräala.

Kannonkoskella Kannonsahantien länsipuolella sijaitseva erittäin puustoinen noin 7,6 hehtaarin palsta, joka on vielä Aittolahden tilasta erottamaton metsämääräala.

Määräalan maapohjat ovat pääsoin hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 60 % ja 40 % on kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on reilu puolet, joiden vesitalous on vielä kohtuullisessa kunnossa. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 2400 m3 eli noin 311 m3/ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 7,7 m3/ha/v. Kohteen kehitysluokkajakaumasta lähes kaikki on pitkään käsittelemättä ollutta varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää. Taimikoita määräalalla ei ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella on noin 1200 m3.

Määräalalle ei ole olemassa valmista tieyhteyttä eikä tieoikeutta. Virallinen tieoikeus perustetaan palstalle tulevassa lohkomistoimituksessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle perustetaan virallinen tieoikeus lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole