Taimikkovaltainen metsätila hyvällä tieyhteydellä.

Kannonjärven eteläpuolella lähellä Harjuntietä sijaitseva taimikkovaltainen 21,35 hehtaarin metsätila.

Tilan maapohjat ovat suurelta osin hyväkasvuiset. Kasvupohjaltaan tuoretta kangasta kangasta on 66 %, kuivahkoa kangasta 25 % ja kuivaa kangasta 9 %. Turvepohjaisia maita näistä on vajaa puolet.  Kohteella on mäntyvaltaista puustoa reilut 600 m3, joka koostuu joitakin vuosia sitten harvennetuista kasvatusmetsistä. Tilan pinta-alasta suurin osa on pari vuotta sitten konekylvettyä vakiintumatonta männyn taimikkoa, joista kuviota 10 (3,5 ha) on täydennetty tänä vuonna lisäksi kuusen istutuksella. Täydennystarvetta näyttäisi olevan myös paikoin hieman joillakin kuvioilla. Tilalle on hyvä tieyhteys.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja siirretään ostajalle velattomana ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-403-876-51 Pudasjärven jakokunta (216-403-876-51, 226-406-876-1)