Hyvällä sijainnilla reheväpohjainen määräala.

Kannonsahantien varteen rajoittuva noin 28,4 hehtaarin määräalan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai sitä rehevämpää lehtomaista kangasta. Suota tilalla ei ole. Määräalan pinta-alasta metsää on noin 22,4 hehtaaria, vuokralla olevaa peltoa 5,87 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata noin 0,2 hehtaaria.

Määräalan metsämaan kehitysluokkajakaumasta vajaa puolet (9,8 ha) on taimikoita, jotka olisivat melkein kokonaisuudessaan taimikonhoidon ja -perkauksen tarpeessa. Kuvio nro 609 (1,3 ha) on luokiteltu vajaatuottoiseksi ja olisi näin ollen hyvä uudistaa. Määräalalla on kasvatusmetsiä noin 8,6 hehtaaria, joista 7,2 hehtaarilla olisi harvennushakkuu heti tai lähivuosina ajankohtainen. Uudistuskypsää metsää kohteella on noin 2,1 hehtaaria. Heti hakattavaa puustoa määräalalla on noin 920 m3 ja nykypuuston kasvu on noin 6,1 m3/ha/v.

Määräalan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.3.2020 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ranta-alue kaavassa M-aluetta (metsätalousalue) sähkölinjaan asti.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Lisäksi pellonvuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen ja tilan läpi menevästä metsäutotiestä ei ole maksuja peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus yhteinen vesialueeseen 216-403-876-51 Pudasjärven jakokunta (216-403-876-51, 226-406-876-1).