Kasvatusmetsävaltainen 48,28 hehtaarin tilakokonaisuus, jossa myös vaatimaton noin 28 m2 metsämökki ja varastorakennus.

Kannonkosken itäpuolella Käräjämäellä sijaitseva yhtenäinen kohde muodostuu kolmesta tilasta Leppämäki 2:726 (pinta-ala 33,66 ha), Hiekkakangas 2:76 (pinta-ala 10,0 ha) ja Rasila 2:347 (pinta-ala 4,6 ha).

Tilakokonaisuuden puusto on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 84 m3/ha. Nykypuuston laskennallinen kasvu kohteella on noin 6,3 m3/ha/v. Kohteen kehitysluokkajakaumasta taimikoita on 19 %, jotka lähes kokonaisuudessaan varttuneita hyviä ja täystiheitä kuusentaimikoita. Taimikoista 3,4 hehtaaria on tulossa taimikonhoidon tai -perkauksen tarpeeseen. Nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on 27 %, joista 5,8 hehtaaria olisi nuoren metsän kunnostuksen tarpeessa. Varttunutta kasvatusmetsää pinta-alasta on eniten, 41 %. Nämä ovat kauttaaltaan vielä hyvässä kasvukunnossa. Tilalla on 4,2 hehtaaria metsänviljelyä tarvitsevaa alaa (kuvio 12). Metsänhoitosuositusten mukaan tilalla ei ole heti hakattavissa olevaa puustoa. Tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin tuoretta kangasta. Suota pinta-alasta on vain pari prosenttia.

Kohteella on myös noin 28 k-m2 kokoinen metsämökki ja varastorakennus (15 m2).

Tilan tieyhteys ja -oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesivoiman käyttöoikeussopimus, josta on maksettu pientä vuokraa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-403-876-51 Pudasjärven jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 216-403-878-11 Sammalkuivikkeen ottopaikka 3) Yhteinen maa-alue 216-403-878-12 Venevalkama 4) Yhteinen maa-alue 216-403-878-13 Savipaikka 5) Yhteinen maa-alue 216-403-878-15 Muranottopaikka Ks. kiinteistörekisteriotteet.